Najdete nás na

facebooku

Pozor, blíží se konec ledna s ním i přiznání daně z nemovitých věcí!

  
Připravili jsme pro Vás důležité informace, abyste se nedostali do sporu s finančním úřadem. Příchod nového roku přináší povinnost všem, kteří v loňském roce nemovitost nabyli nebo prodali. Je tedy třeba, aby:

Ten, kdo vloni nabyl nemovitost (ať už koupí nebo darem) a je k 1. lednu 2018 zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, podal nejpozději do středy 31. ledna přiznání k dani z nemovitých věcí.

Přiznat daň musí do konce ledna podat i ti, kteří v uplynulém roce svou nemovitost přestavěli nebo k ní provedli přístavbu, případně její část zbourali – pokud došlo ke změně výměry pozemku nebo se zvýšil/snížil počet nadzemních podlaží. Pokud jste o zapsání změn do katastru žádali v roce 2017, ale zápis se uskutečnil až v roce 2018, máte na odevzdání daňového přiznání lhůtu delší. Podat ho musíte nejpozději do tří měsíců po konci měsíce, ve kterém byly změny zapsány do katastru nemovitostí.

Kde a jak přiznání podat

Daňové přiznání se podává tomu finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se daná nemovitost nachází. Pokud však došlo k nabytí ve stejném kraji jako je Vaše trvalé bydliště, daňové přiznání se podává na finanční úřad právě v místě Vašeho trvalého bydliště. Došlo-li k nabytí nemovitosti ve více krajích, je potřeba podat daňové přiznání v každém kraji samostatně.

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat třemi způsoby: osobně na příslušném územním pracovišti, poštou nebo elektronicky. Pokud vlastníte datovou schránku, je pro Vás elektronická cesta povinná.

Formulář k vyplnění přiznání naleznete zde, případně elektronický formulář zde. Ostatní potřebné informace můžete dohledat zde nebo na této stránce.

Pro další dotazy ohledně vyplnění a podání daňového přiznání Vám doporučujeme obrátit se v předstihu na finanční úřad.

Prodávající, kteří v loňském roce svou nemovitost prodali, jsou povinní tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna, aby se této daňové povinnosti zprostili. Oznámení může proběhnout při osobní návštěvě příslušného finančního úřadu nebo za pomoci písemného oznámení.

Kdy daň zaplatit

Běžným datem splatnosti daně z nemovitých věcí je každoročně poslední pracovní den v květnu. V roce 2018 vychází 31. květen na čtvrtek. Pouze v případě, že daň bude vyšší než 5.000 Kč, můžete roční daň uhradit ve dvou stejně vysokých splátkách – a to do 31. května a následně do 30. listopadu.

Pokud daň činí méně než 30 Kč, daň se neplatí, ale daňové přiznání se stejně podává.

Pro majitelé nemovitosti, kteří jsou k této dani již přihlášeni, se nic nemění a daň zaplatí jako každý rok na základě výzvy, kterou jim zašle finanční úřad.

 

Máte jakýkoliv dotaz ohledně prodeje, pronájmu nebo koupě nemovitosti? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Mohlo by vás také zajímat

Pegas Real &
Development, s.r.o.

realitní a developerské centrum

Kamenná 13
639 00 Brno

Telefon: 777 244 704

IČ: 28293304

DIČ: CZ28293304